Kom in actie

Kom in actie

 

Samen kunnen we de motivatie van leerlingen verbeteren. Motivatie is een belangrijk onderwerp dat nog te weinig aandacht krijgt in het voortgezet onderwijs. Leerlingen, mentoren, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbesturen, lerarenopleidingen, onderzoekers en nog meer partijen kunnen meehelpen om niet alleen de motivatie van leerlingen, maar ook het werkplezier van docenten en het succes van scholen te verbeteren.

Hoe kan je meehelpen?

Leerlingen kunnen hun stem laten horen

Leerlingen kunnen in de klas of thuis de app van de Motivatiespiegel gebruiken om hun stem te laten horen op school. Wil je dat graag? Vraag dan aan je mentor of je favoriete docent om inlogcodes te bestellen voor jouw klas. De eerste keer is gratis. Je kunt ook iemand in de leerlingenraad vragen of de school een abonnement wil nemen op de Motivatiespiegel, zodat alle leerlingen hun stem kunnen laten horen. Je kunt het ook samen met een paar medestanders direct aan de directeur of rector gaan vragen!

Leerlingen kunnen meediscussiëren via facebook

Pubers vinden school niet cool. In de brugklas zijn leerlingen nog laaiend enthousiast, maar daarna daalt de motivatie snel. Ligt dat aan het schoolsysteem of aan de puberteit? Hoe zou een school eruitzien waar je echt energie van krijgt? Welke docenten slagen er in om jou te motiveren voor een moeilijk vak? Elke leerling moet 1000 uur per jaar naar school. Hoeveel procent daarvan is tijdverspilling? Je kunt meediscussiëren over deze vragen op de facebookpagina van de Motivatiespiegel.

Gebruik facebook niet om kritiek te geven op anderen. Vertel liever iets over je eigen ervaringen, emoties en motivatie. Like de Motivatiespiegel en deel je verhaal met je vrienden.

Mentoren kunnen inlogcodes aanvragen voor een klas

Elke mentor kan de Motivatiespiegel gebruiken als een soort thermometer om regelmatig de stemming te peilen in de klas en om zijn of haar eigen indruk te vergelijken met de meetresultaten. De Motivatiespiegel vertelt je wat leerlingen niet hardop zeggen.

Mentoren kunnen het vakkenpakket van hun mentorklas opgeven en bijpassende inlogcodes ontvangen voor hun klas. De eerste keer is altijd gratis.

Mentoren kunnen leerlingen vragen of zij hun motivatie-spiegelbeeld willen delen

Mentoren kunnen aan leerlingen vragen of zij hun motivatie-spiegelbeeld met hem of haar willen delen. Leerlingen kunnen gewoon de grafiek op hun telefoon laten zien. De motivatiespiegel van de leerling biedt elke mentor een schat aan informatie om te begrijpen hoe het met deze leerling gaat en om hem of haar te steunen in het ontwikkelen van positieve motivatie.

Motiverende gespreksvoering biedt speciale gesprekstechnieken voor mentoren. Lees meer over coachen op motivatie en over Motiverende Gespreksvoering.

Ouders kunnen praten over motivatie

Een gesprek tussen ouders en kind over school begint vaak met belangstelling, maar verandert al snel in een situatie waarin de één goede adviezen geeft en de ander tegenstribbelt. Hoe harder je duwt, hoe meer weerstand. Slimmere ouders geven nooit kritiek, alleen maar complimentjes. Helaas werkt dat ook niet. Hoe hoger je je kind de hemel in prijst, hoe minder zelfvertrouwen het krijgt. Waarom kunnen ouders het nooit goed doen? Het kan wel!

Motiverende Gespreksvoering geeft een verklaring voor de weerstand die ontstaat wanneer ouders goede adviezen willen geven en biedt gesprekstechnieken aan die dit op wonderbaarlijke wijze weten te voorkomen.

Een Groei Mindset geeft ouders inzicht en strategische tips om van hun kind een ijverige, gretige en leergierige student te maken, die bestand is tegen tegenslag en trots op zichzelf. Lees meer over een Groei Mindset. (in voorbereiding)

Ouders kunnen de Motivatiespiegel steunen

Ouders die van mening zijn dat motivatie belangrijk is en dat motivatie altijd prioriteit heeft op prestaties, kunnen de school van hun kind attenderen op de Motivatiespiegel. Je kunt een mailtje naar de mentor sturen of contact opnemen met een ouder in de ouderraad of de medezeggenschapsraad die de school kan adviseren een abonnement te nemen op de Motivatiespiegel.

Bij elk bericht op deze site staan share buttons voor social media zoals facebook, twitter en linkedin. Gebruik die buttons en deel je belangstelling met vrienden en familie.

Docenten kunnen meedoen met een workshop

Scholen die kennis willen maken met de Motivatiespiegel kunnen een workshop organiseren voor docenten. Tijdens een reguliere studiedag of op afspraak. In de workshop “Reflecteren op motivatie” bespreken docenten de motivatiespiegel voor de docent en voor de school. Daarna maken zij een goed begin met het reflecteren op eigen kansen en kwaliteiten bij het motiveren van leerlingen voor hun vak. Hierbij worden drie basisvragen uit de Motiverende gespreksvoering uitgelegd die in tweetallen geoefend kunnen worden. Succes gegarandeerd! Wie dat wil kan de Motivatiespiegel daarna gebruiken in een eigen klas naar keuze.
Vraag een workshop aan via het contactformulier.

Docenten kunnen inlogcodes aanvragen voor een klas

Elke docent kan de Motivatiespiegel gebruiken als een soort thermometer om regelmatig de motivatie van verschillende klassen te meten voor zijn of haar vak en om zijn of haar eigen indruk te vergelijken met de meetresultaten. De Motivatiespiegel vertelt je wat de leerlingen niet hardop zeggen.

Docenten kunnen het vakkenpakket van een bepaalde klas opgeven en inlogcodes ontvangen voor de leerlingen van die klas. De eerste keer is altijd gratis.

Docenten kunnen zelf experimenteren

De Motivatiespiegel voor de docent laat docenten direct zien waar hun kansen en kwaliteiten liggen. Het is altijd een goed idee met een klas in gesprek te gaan over de vraag wat leerlingen nodig hebben om meer gemotiveerd te raken voor een bepaald onderdeel van het vak. Als een docent zelf genoeg ideeën heeft om deze kansen te benutten, kan hij of zij op eigen initiatief iets veranderen in het lesaanbod, in zijn/haar manier van feedback geven, of wat dan ook. Bij de volgende meting ziet hij/zij misschien meteen het effect.

Docenten kunnen dus geheel zelfstandig aan de slag met het verbeteren van de motivatie van de leerlingen voor hun vak. Docenten kunnen ook meedoen aan een logboekonderzoek. Zo kan hij/zij achteraf reconstrueren welke aanpak het meeste effect had.

Docenten kunnen meedoen met vijf positieve interventies

Docenten die zich willen laten inspireren door positieve verhalen over het motiveren van leerlingen, andere medemensen en jezelf, kunnen hun hart ophalen aan vijf verschillende interventies die bij de Motivatiespiegel worden aangeboden. Als jij er energie van krijgt samen met gelijkgestemde collega’s te oefenen met Motiverende gespreksvoering, erop te leren letten dat jij en jouw collega’s elkaar en alle leerlingen vanuit een Groei Mindset tegemoet treden, als jij jouw leerlingen ook wilt leren om uitstelgedrag te overwinnen of als je enthousiast kunt worden over een schrijfopdracht voor nieuwe leerlingen waarbij ook bètadocenten meehelpen met positieve feedback geven, dan is dit misschien het goede punt voor jou om in te stappen.
Lees meer over de vijf interventies. (in ontwikkeling)

Docenten kunnen meedoen met vakgericht onderzoek

Docenten die de vraag naar het motiveren van leerlingen het liefst benaderen vanuit hun eigen vak, kunnen zich aanmelden om mee te doen met vakgericht onderzoek. De kracht van differentiatie en activerend leren is bekend. Met welke aanbodmix lukt het verschillende typen leerlingen te interesseren voor jouw vak? De Motivatiespiegel toont alleen gemiddelden voor de hele groep, maar in samenwerking met onderzoekers kun je dieper in de data duiken. Je kunt de sporen van verschillende typen leerlingen volgen. Van interesse, via de zelfperceptie van talent, naar competentie. Met het juiste aanbod op het juiste moment kan elke leerling van A naar B.
Neem contact op als je een nieuwe onderzoeksgroep wilt opstarten.

Schoolleiders kunnen een uitnodiging sturen voor een gesprek

Onderzoeker Arnout Prince noemt motivatie “de olifant in het klaslokaal”. Schoolleiders worden verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe verenigen zij de professionele ruimte van docenten met de visie van het schoolplan? De Motivatiespiegel voor de school stelt motivatie op een leerlinggerichte wijze aan de orde. De schoolleiding mag verwachten dat het personeel (OP en OOP) de motivatie van alle leerlingen graag wil verbeteren. Docenten vertalen dit vrijwillig naar hun eigen vak. In uitzonderingsgevallen behoudt de schoolleiding de verantwoordelijkheid haar eigen observaties in de klas te doen.
Stuur een uitnodiging aan de Motivatiespiegel voor een kennismakingsgesprek.

Besturen kunnen een uitnodiging sturen voor een gesprek

Onderzoeker Arnout Prince noemt motivatie “de olifant in het klaslokaal”. Schoolbesturen en schoolleiders worden verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe verenigen zij de professionele ruimte van docenten met de visie van het schoolplan? De Motivatiespiegel voor de school stelt motivatie op een leerlinggerichte wijze aan de orde. De schoolleiding mag verwachten dat het personeel de motivatie van alle leerlingen graag wil verbeteren. Docenten vertalen dit vrijwillig naar hun eigen vak. In uitzonderingsgevallen behoudt de schoolleiding de verantwoordelijkheid haar eigen observaties in de klas te doen.

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs. De onderzoeksagenda wordt besproken met de besturen van maatschappelijke stakeholders (koepels van werkgevers, werknemers, ouders, leerlingen en lerarenopleidingen).
Stuur een uitnodiging aan de Motivatiespiegel voor een kennismakingsgesprek.

Onderzoekers kunnen contact opnemen

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Via het NRO kunnen professionele onderzoekers gebruik maken van beschikbare geanonimiseerde data en aparte vragenlijsten toevoegen via Vraag 7 van de app van de Motivatiespiegel.

Lees meer over de Onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel (in voorbereiding).
Neem contact op met de Motivatiespiegel.

Lerarenopleiders kunnen contact opnemen

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Lerarenopleidingen kunnen het instrument benutten om startende leraren te begeleiden en te volgen en om zittende leraren gerichte nascholing aan te bieden. De Motivatiespiegel kan gebruikt worden als grondslag voor peer review en als voorselectie voor meer gerichte instrumenten.

Lerarenopleiders zijn ook onderzoekers en kunnen net als academische onderzoekers gebruik maken van beschikbare geanonimiseerde data en aparte vragenlijsten toevoegen via Vraag 7 van de app van de Motivatiespiegel.

Lees meer over de Onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel (in voorbereiding).
Neem contact op met de Motivatiespiegel.

Partners kunnen contact opnemen

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Verschillende partners kunnen de Motivatiespiegel gebruiken om hun service te verbeteren. Samenwerking met de Motivatiespiegel is in principe concurrentieneutraal en geschiedt indien mogelijk met gesloten beurzen. Het moet voor alle stakeholders duidelijk zijn dat het onderwijs er beter van wordt.

Lees meer over de Onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel (in voorbereiding).
Neem contact op met de Motivatiespiegel.

Adviseurs kunnen contact opnemen

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten en onderwijsadviesbureaus kunnen een licentie krijgen om gebruik te maken van de Motivatiespiegel.  Het doel van de licentie is het waarborgen van de onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel.

Lees meer over de Onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel (in ontwikkeling).
Neem contact op met de Motivatiespiegel.

Ambtenaren kunnen contact opnemen

De Motivatiespiegel is een onafhankelijk onderzoeksinstrument voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Ambtenaren met onderwijsbeleid in hun portefeuille kunnen gebruik maken van de Motivatiespiegel om hun beleid te baseren op data. Schoolbesturen kunnen de data uit de Motivatiespiegel voor de school vrijwillig delen met gemeenten om zicht te krijgen op factoren die afstroom en voortijdig schoolverlaten voorspellen. Door een relatie te leggen met de voedingsgebieden van de scholen kan onderscheid gemaakt worden tussen schoolinterne en wijkgerelateerde factoren. Bovendien kunnen gemeentelijke diensten met toestemming van de scholen aparte vragenlijsten toevoegen via Vraag 7 van de app van de Motivatiespiegel.

Lees meer over de Onderzoeksagenda van de Motivatiespiegel (in voorbereiding).
Neem contact op met de Motivatiespiegel.