Meet je motivatie voor één vak

Meet je motivatie voor één vak


Met deze app kun je jouw motivatie meten voor één vak tegelijk in het VO of MBO. De app bevat slidervragen en coachingsvragen. Na afloop krijg je een overzicht van jouw antwoorden en persoonlijke feedback. Als je een code hebt gekregen van je docent, kun je die invullen bij jouw gegevens. De app werkt op elk apparaat: laptop, tablet en mobiel.

 


Toelichting voor de docent of mentor

De vragenlijst van de Motivatiespiegel voor één vak geeft een snel en betrouwbaar beeld van de motivatie van de leerlingen van een klas voor een bepaald vak.  De leerlingen geven anoniem antwoord op 9 slidervragen en 3 open vragen over hun motivatie. Om de resultaten van één klas te kunnen verzamelen, moeten de leerlingen een docentcode of mentorcode invullen bij hun gegevens. De docent of mentor kan hier contact opnemen om een gratis code aan te vragen.

Coachingsvragen

De Motivatiespiegel voor één vak bevat drie open coachingsvragen. Deze vragen zijn voor elke leerling verschillend en afhankelijk van hun antwoorden op de voorafgaande slidervragen. De coachingsvragen zetten de leerling even aan het denken. Dit kan hun motivatie een duwtje in de goede richting geven. De coachingsvragen zijn gebaseerd op de Motivatiecirkel. Het effect van de coachingsvragen wordt groter als de leerlingen de vragen serieus willen beantwoorden. Het helpt als de docent of mentor van te voren uitlegt dat de antwoorden anoniem blijven, maar dat hij of zij de antwoorden van de leerlingen met aandacht en belangstelling zal lezen en echt zal proberen er iets mee te doen in de klas. Zo versterkt de docent of mentor de relationele component volgens de motivatietheorie van Deci & Ryan.

Feedback voor de leerlingen

Een groot verschil met bestaande leerlingenquetes is dat de leerlingen zelf iets leren over hun motivatie en dat zij feedback krijgen die hen aan het denken kan zetten. Leerlingen met een lagere motivatie kunnen daardoor een duwtje in de goede richting krijgen. Het draagt voor alle leerlingen bij aan de ontwikkeling van hun zelfbewustzijn en aan hun gevoel van verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. Als feedback krijgen de leerlingen eerst een samenvatting van hun eigen antwoorden en een tip, vervolgens een beschrijving van hun motivatiezone en tot slot een passende aanbeveling. Hier kun je een overzicht lezen van de zeven motivatiezones.

Grafieken voor de docent

De docent van het vak ontvangt na de meting twee grafieken. De eerste geeft een overzicht van de motivatiescores voor het vak op autonomie, competentie en relatie. Een uitleg van deze grafiek lees je hier: Motivatiespiegelbeeld voor de docent. De tweede grafiek bestaat uit de Motivatiematrix met alle scores van de leerlingen in een bubble chart. Zo kan de docent zien in welke motivatiezones de leerlingen zitten. De antwoorden van de leerlingen op de coachingsvragen verschijnen in beeld als je met de muis over een bel gaat. Echter alleen als een leerling toestemming gegeven heeft voor het delen van zijn antwoorden met de docent. Tot dusver zien we dat alle leerlingen dat goed vinden.

Als je de motivatie van de leerlingen vaker wilt meten voor alle vakken van de klas, kun je beter de algemene versie van de Motivatiespiegel voor VO of MBO gebruiken. Meer informatie over de verschillen tussen de apps lees je hier.

Visualiseren van Motivatie

Dit bericht is het tweede deel van een serie over het visualiseren van motivatie voor leerlingen en docenten. Andere berichten in deze serie zijn:

  1. Motivatiespiegel voor de docent
  2. De Leerkuil en de Motivatiecirkel
  3. Zeven zones van de Motivatiematrix
Auteur: Motivatiespiegel

De berichten op deze blog die slechts feitelijke informatie over het onderzoeksinstrument bevatten worden gepubliceerd op naam van Motivatiespiegel. Berichten die meningen of merites bevatten worden gepubliceerd op persoonlijke titel.